Lily

I call this ring "Lily" because it reminds me of a Water lily surfacing on a pond. Lily flowers are also about essence. They grow and bloom even in muddy waters. To me they represent a truly feminin quality - earthbound and pure.

Jeg kalder denne ring for ‘Lily’. Den minder mig om en åkande i et vandhul. Åkandeblomster handler om kernen. De vil vokse og blomstre selv om vandet er mudret. For mig repræsenterer de en særlig kvindelig kvalitet – jordbunden og ren.